รักษาศาสนาพุทธของเรา

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2559

คมคิด วรรณศรี,รักษาศาสนาพุทธของเรา,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

รักษาศาสนาพุทธของเรา

พระธรรมกายสอนให้เราทำสมาธิ ทำใจหยุดนิ่ง รู้จักกับศูนย์กลางกาย วางใจสบายๆ จุดเด่นของวัดพระธรรมกาย คือ รักษาความสะอาด จัดวางของเรียบร้อย เน้นเรื่องความเคารพพระภิกษุและามเณรและสามเณร สอนให้รู้จักบาปบุญและวิบากกรรมต่างๆ และสอนให้รักษาศาสนาพุทธของเรา ผมจึงรักวัดพระธรรมกายด้วยทั้งหมดใจที่มี

                                                                  คมคิด  วรรณศรี     

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001117217540741 Mins