มีความสุขบนเส้นทางธรรม

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2559

นิยม ประโกสันตัง,มีความสุขบนเส้นทางธรรม,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

มีความสุขบนเส้นทางธรรม

ก่อนที่จะมารู้จักวัดพระธรรมกาย ก็เป็นคนดีคนหนึ่งของสังคม เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของพี่น้องอยู่แล้ว แต่พี่น้องเรายังทำผิดศีล 5 ไม่ว่าจะฆ่าสัตว์ ขายหวย สุราเมรัย จนกระทั่งวันหนึ่งได้เข้ามารู้จักวัด จากการชักชวนของรุ่นพี่ชมรมพุทธฯ ภายหลังได้ศึกษาความจริงของชีวิต การฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิที่ถูกกับจริตของเรา มีโอกาสได้ปรับปรุงตัวเองให้สามารถครองตน ครองคน ครองงานได้ดีระดับหนึ่ง จึงได้ชักชวนพ่อแม่และพี่น้องในสายเลือด 8 คน มาเข้าวัดปฏิบัติธรรม จนปัจจุบันเราเป็นครอบครัวธรรมกายเต็มตัว เลิกฆ่า เลิกขาย เลิกเมา เปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินไปในทางที่ดีขึ้น มีความสุขบนเส้นทางธรรม ด้วยการหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน สังคม เพราะวัดสอนแต่สิ่งที่ดีงามให้กับเรา แล้วอย่างนี้จะไม่ให้รักวัดพระธรรมกายได้อย่างไร

                                                            นิยม ประโกสันตัง   

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012661814689636 Mins