ชีวิตมีความสุขมากๆ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2559

ริชาร์ดิ บราวน์,ชีวิตมีความสุขมากๆ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ชีวิตมีความสุขมากๆ

ผมเป็นชาวเยอรมัน รู้จักวัดพระธรรมกายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ และได้มาวัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ และได้มาวัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ สิ่งแรกที่เห็นคือความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนยิ้มแย้มตลอดเวลา แม้จะมีคนมาเป็นแสนๆ ในวันคุ้มครองโลกที่ ๒๒ เมษายน แต่ว่ามีระเบียบมากๆ ที่สำคัญ จุดเปลี่ยนในชีวิตของผมคือ วัดพระธรรมกายสอนให้ผมนั่งสมาธิ และสอนให้ผมรักษาศีล ๕ ครับ ทำให้ผมเลิกเหล้า เลิกดื่มเบียร์ และเลิกบุหรี่ด้วยครับ ทำให้ผมมีชีวิตที่มีความสุขมากๆ ครับ

                                                         ริชาร์ดิ บราวน์        

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0013939340909322 Mins