ที่นี่ทำให้ได้ พบความจริงของชีวิต

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2559

ชนม์นิภา ศิริอังคาวุธ,ที่นี่ทำให้ได้ พบความจริงของชีวิต,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ที่นี่ทำให้ได้ พบความจริงของชีวิต

ที่นี่ทำให้ฉันได้ค้นพบความจริงของชีวิตว่า คนเราเกิดมาเพื่ออะไร ฉันได้ศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ละชั่ว ทำความดี และหมั่นทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ให้กลับมามองที่ตัวของเราเองว่า ในแต่ละวันได้ทำความดีแล้วหรือยัง ได้แบ่งปันความสุขให้ผู้คนรอบข้างแล้วหรือยัง แค่เพียงเรายิ้มให้ผู้อื่น ก็ทำให้ใจเรามีความสุขได้ บรรยากาศรอบตัวที่มีแต่คนยิ้มแย้มให้กัน ก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขไปด้วย นี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ฉันพูดถึงแม้เพียงเท่านี้ ก็เพียงพอที่จะทำให้ฉันรักวัดพระธรรมกายมากแล้วค่ะ

                                                                                                   ชนม์นิภา ศิริอังคาวุธ               

 

 

 Total Execution Time: 0.0031224489212036 Mins