รู้จักบุญบาป เห็นค่าการเป็นมนุษย์

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2559

อุดม จุลนวงค์,รู้จักบุญบาป เห็นค่าการเป็นมนุษย์,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

รู้จักบุญบาป เห็นค่าการเป็นมนุษย์

รักวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยมาก เพราะได้ปฏิบัติธรรม ได้รู้จักบุญ บาป ทำให้รู้สึกเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ มีเป้าหมายชีวิต ที่จะทำพระนิพพานให้แจ้ง สั่งสมบุญบารมี สร้างความดี นั่งสมาธิให้พ้นทุกข์ มาวัดก็ได้ธรรมะ ได้ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนที่มาวัดก็เอื้อเฟื้อต่อกันเหมือนเป็นญาติ ตั้งแต่เข้าวัดมารู้สึกว่าตัวเองดีขึ้น ใจเย็นมากขึ้น ลูกๆ ก็เป็นคนดีรักหลวงพ่อธัมมชโย มากๆ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ ที่เมตตาสอนให้ลูกได้รู้จักเส้นทางสว่าง

                                                                         อุดม จุลนวงค์       

 

 

 Total Execution Time: 0.014724965890249 Mins