ชีวิตได้ดีเพราะมาเจอวัด

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2559

ชีวิตได้ดีเพราะมาเจอวัด

 

ชีวิตได้ดีเพราะมาเจอวัด

                   ตอนเข้าวัดแรก ๆ ก็เฉย ๆ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวัดมากหรอกครับ ผู้นำบุญชวนมา บวชแสนรูป แต่พอเข้าโครงการบวชแล้ว รู้สึกประทับใจในโครการและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตและก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามโอวาทของหลวงพ่อและหมู่คณะ การอบรมเปลี่ยนแปลงตัวเรามาก มาถึงวันนี้แล้วความรู้สึกก็ยัง เหมือนเดิมเพราะผมรู้ว่าชีวิตได้ดีเพราะมาเจอวัดพระธรรมกายครับ  

 

วิชชุรัชย์ เขียวโรจน์ 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011393825213114 Mins