การปฏิบัติธรรมตรงกัน

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

การปฏิบัติธรรมตรงกัน

              ปกติเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ที่รักและศรัทธาวัดพระธรรมกายเพราะการปฏิบัติธรรมของดิฉันไปตรงกับวัดพระธรรมกาย บังเอิญได้อ่านเอกสารจาก DOU พอได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสมาธิ ซึ่งตรงกับแนวที่ดิฉันปฏิบัติโดยไม่ทราบมาก่อน

 

จิราพร เจริญสุข