ปิดอบาย

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2559

ปิดอบาย

           ผมได้เข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่อายุ 13 ปี ได้มาปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชา ปฏิบัติตามคำสอน ที่สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้รักพระพุทธศาสนา รักพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ให้เป็นคนมีความกตัญญู และทำให้ผมปิดอบายให้ทุกๆคนในครอบครัวได้ด้วย

 

คุณภัค  บุญประดับวงศ์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010525282224019 Mins