ศรัทธาในวิชชาธรรมกาย

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2559

ศรัทธาในวิชชาธรรมกาย

                ผมเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรก เมื่อวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 1 ผมศรัทธาในวิชชาธรรมกาย ตั้งแต่ยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกาย เพราะได้อ่านหนังสืออยู่ในบุญ ของทางวัด ที่ชั้นหนังสือของโรงพยาบาล พอได้มาวัดพระธรรมกายสมความตั้งใจแล้ว ยิ่งศรัทธาในมโนปณิธานของคุณครูไม่ใหญ่ ผมได้มาฝึกความดีสากล มาศึกษาวิชชาชีวิตอย่างเข้าใจ และได้เป็นอาสาสมัครที่วัด จนทุกวันนี้เป็นเวลา 8 ปี แล้วครับ

 

N' News Veerayut

Total Execution Time: 0.012532798449198 Mins