ความสุขที่แสวงหา

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2559

กานต์สิริ ศรีท้าว,ความสุขที่แสวงหา,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ความสุขที่แสวงหา

ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง ท่านสอนให้รู้จักการแบ่งบัน ให้มีความละอาย ต่อการทำบาป ทำให้จิตใจให้ผ่องใส ให้ปรารถนาดีต่อกัน เหมือนเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน สอนให้สุภาพเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่สาธุชนทั่วไป ท่านสอนให้รู้ว่า ความสุขที่มวลมนุษย์ชาติแสวงหา แท้ที่จริงแล้วอยู่ในตัวของทุกๆคน ถ้าเริ่มต้นปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะเข้าถึงเอง

                                                                                                                     กานต์สิริ ศรีท้าว

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015785177548726 Mins