ประทับใจการสร้างบารมี

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2559

จันดา อัรญสร,ประทับใจการสร้างบารมี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย      ประทับใจการสร้างบารมี

  รักวัดพระธรรมกายและรักหลวงพ่อ   เพราะหลวงพ่อ สอนให้ว่าคนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหนสอน           การทำทาน  รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา  และทำให้รู้เรื่องกฎแห่งกรรม ให้มีความเกรงกลัวต่อบาป
  ทำให้มีสติซึ่งนำมาปฏิบัติและพัฒนาตนเอง และรู้ว่าควรประพฤติและปฏิบัติตนอย่างไรเป็นพุทธศาสนิกชน       อย่างแท้จริงได้ร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะ  ทำให้รู้ว่าการทำอะไรที่เป็นทีมนั้น สำเร็จได้โดยง่ายทุกๆอย่างค่ะ                                                                                                                                            

                                                                                                 จันดา อัรญสร

 

 

     
           

 Total Execution Time: 0.008135183652242 Mins