ประทับใจ การบวช

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2559

ยุวธีร์ งานรุ่งเรือง,ประทับใจ การบวช,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ประทับใจ การบวช

ผมเริ่มเข้าวัดครั้งแรกตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเข้ามาบวช สามเณรธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่๓๘ ที่วัดพระธรรมกาย ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่า จะบวชเพื่อบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ และใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์เพียงเท่านั้น แต่พอจบโครงการแล้วรู้สึกว่า การบวชที่วัดพระธรรมกายได้สอนอะไรๆหลายๆ อย่าง ที่หาจากสังคมภายนอกไม่ได้เลย ตั้งแต่การปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย สอนกระทั่งการลุก การนั่ง การกราบไหว้ การเคารพต่อพระรัตนตรัย การปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน อีกทั้งได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตว่า มนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมี รู้จักเกรงกลัวต่อบาป รู้จักเป้าหมายของชีวิต เพื่อให้หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรม ทำให้เกิดความประทับใจ และเข้าวัดพระธรรมกายมาตลอดจนถึงปัจจุบัน นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดพระธรรมกายสอนความรู้ที่ผมหาไม่ได้จากที่ไหน นอกจากที่นี่ครับ

                                                                                                   ยุวธีร์ งานรุ่งเรือง

 

 

 Total Execution Time: 0.0012616515159607 Mins