ประทับใจเห็น พระห่มครองจีวร

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2559

ยุพาภักดิ์ พรธาดาทิพย์,ประทับใจเห็น พระห่มครองจีวร,ประทับใจวัดพระธรรมกาย ประทับใจเห็น พระห่มครองจีวร

เมื่อก่อน ข้าพเจ้าไม่เคยศรัทธาพระสงฆ์เลย เพราะไม่เห็นว่าพระบางรูปจะแตกต่างจากคนธรรมดาอย่างไร จนปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้าพเจ้าขับรถหลงทางมาที่วัดพระธรรมกาย ได้เห็นพระห่มครองจีวรเรียบร้อย ผิวพรรณ สะอาดผ่องใส กิริยาเรียบร้อย พูดจาไพเราะ ที่สำคัญคือ ไม่สูบบุหรี่พระไม่ดูทีวี สวดมนต์บูชาเจีย์ทุกวันเช้าเย็น และนั่งสมาธิแบบจริงจัง มุ่งเน้นสอนให้เจริญสมาธิภาวนา เพื่อตัวเอง เพื่อความสงบสุขของประเทศ และโลกในี้ ทำให้ข้าพเจ้ารักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รักศาสนาพุทธ และรักวัดพระธรรมกาย เพราะหลวงพ่อ ธัมมชโย พระเทพญาณมหามุนีท่านมุ่งเน้นให้โลกใสบนี้มีสันติสุข ทุกเชื้อชาติ ศานา และเผ่าพันธุ์

                                            ยุพาภักดิ์ พรธาดาทิพย์              

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011226534843445 Mins