วัดภาวนาเดนเวอร์

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2559

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA

วัดภาวนาเดนเวอร์ Dhammakaya Meditation Center Denver วัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดภาวนาเดนเวอร์
Dhammakaya Meditation Center Denver

11052 East Ohio Place,Aurora,Colorado 80012
Phone : (303)367-1481

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA
​วัดภาวนาเดนเวอร์
Dhammakaya Meditation Center Denver

วัดภาวนาเดนเวอร์ Dhammakaya Meditation Center Denver วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดภาวนาเดนเวอร์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ
สวดมนต์ทำวัตรเย็น ประธานจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

 

 

วัดภาวนาเดนเวอร์ Dhammakaya Meditation Center Denver วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ วัดภาวนาเดนเวอร์

 

 

วัดภาวนาเดนเวอร์ Dhammakaya Meditation Center Denver วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดภาวนาเดนเวอร์ได้จัดงานบุญปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ 
มีพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
เพื่อสร้างวัดพระธรรมกายเดนเวอร์

 

 

วัดภาวนาเดนเวอร์ Dhammakaya Meditation Center Denver วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

งานบุญวันอาทิตย์ วัดภาวนาเดนเวอร์ 
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายเดนเวอร์

 

 

วัดภาวนาเดนเวอร์ Dhammakaya Meditation Center Denver วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดภาวนาเดนเวอร์จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกบ่ายวันพุธและวันเสาร์
มีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลการปฏิบัติธรรมที่ดีกันทุกคน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.051515102386475 Mins