วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2559

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย Dhammakaya International Meditation Society of B.C.  วัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย
Dhammakaya International Meditation Society of B.C.

3331 Capella PI.,Richmond,BC V6X 3N3 CANADA
Phone :(+1-604) 304-3031, (+1-604)6006310,(+1-778)987-7080
E-mail :[email protected]

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย
Dhammakaya International Meditation Society of B.C.

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย Dhammakaya International Meditation Society of B.C.  วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

งานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย 
ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทาน และพิธีตักบาตร

 

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย Dhammakaya International Meditation Society of B.C. วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

งานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย 
เริ่มด้วย พระอาจารย์ได้นำสาธุชน ปฏิบัติธรรมเจริญ
สมาธิภาวนา ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทาน และพิธีตักบาตร 
การฟังธรรมะจากพระอาจารย์ และการสวดมนต์ทำวัตรเย็น 

 

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย Dhammakaya International Meditation Society of B.C.  วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

งานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ บริชติสโคลัมเบีย 
เริ่มด้วย พระอาจารย์ได้นำสาธุชน ปฏิบัติธรรมเจริญ
สมาธิภาวนา ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทาน และพิธีตักบาตร 
การฟังธรรมะจากพระอาจารย์ และการสวดมนต์ทำวัตรเย็น เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024185140927633 Mins