วัดพระธรรมกายเท็กซัส

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2559

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA
 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส Meditation Center of Texas (MCTX)  วัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส
Meditation Center of Texas (MCTX)

1011 Thannisch Dr.,Arlington, TX 7611 USA
Phone :(+1-817) 275-7700, (+1-817) 795-5468
E-mail :[email protected] Facebook : Meditation Center of Texas
www.dhammakayatexas.us

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA
วัดพระธรรมกายเท็กซัส
Meditation Center of Texas (MCTX)

วัดพระธรรมกายเท็กซัส Meditation Center of Texas (MCTX)  วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็คซัส ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น
พิธีบูชาข้าวพระ พิธีจุดโคมประทีปบูชาพระสารีริกธาตุ และปิดทองและโปรยดอกไม้ ดวงแก้วสำเร็จ
คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันเป็นประธานจุดเทียน ๑๐๘ เล่ม
พร้อมสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ ข้ามปีเพื่อเป็นการเริ่มต้นการสร้างบารมีในวาระปีใหม่

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส Meditation Center of Texas (MCTX)  วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมการเท็กซัส  โดยปฏิบัติธรรมภาคเช้า อาราธนาศีล ถวายภัตตาหาร
ภาคบ่ายปฏิบัติธรรม ก่อนประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลประจำเดือน

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส Meditation Center of Texas (MCTX)  วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็คซัส ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย
ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหาร
ภาคบ่าย หลังปฏิบัติธรรมแล้ว พิธีถวายคิลานเภสัช

 

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส Meditation Center of Texas (MCTX)  วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมการเท็กซัส  เริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมรอบเช้า
อาราธนาศีล ถวายภัตตาหารและตักบาตร
ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม พิธีถวายผ้าป่าสหวาระ

 

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส Meditation Center of Texas (MCTX)  วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็คซัสร่วมกันปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และร่วมกันตักบาตรแก่คณะสงฆ์
ภาคบ่าย พิธีสวดธรรมนิยามและถวายผ้าบังสกุล ในวันมหาปูชนียาจารย์ ถวายผ้าบังสกุล

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส Meditation Center of Texas (MCTX)  วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

บุญอายุพระศาสนา ปกติทุกสัปดาห์ทางวัดพระธรรมเท็กซัส
จะมีเจ้าภาพภัตตาหารเช้าเพลประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
มีคณะกัลฯ อุปถัมภ์อุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์มาตลอดทั้งปี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097976525624593 Mins