วัดพระธรรมกายเทนเนสซี

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2559

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA
 

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี Dhammakaya Meditation Center Tennessee วัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี
Dhammakaya Meditation Center Tennessee

2033 Ghee Rd.Murfreesboro,TN 37127
Phone :(615) 624-6816

 

​ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี
Dhammakaya Meditation Center Tennessee

 

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี Dhammakaya Meditation Center Tennessee วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ได้จัดพิธีจุดชวาลบุญ
พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสวดมนต์ข้ามปี

 

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี Dhammakaya Meditation Center Tennessee วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี Dhammakaya Meditation Center Tennessee วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ได้จัดพิธีปล่อยสัตว์-ปล่อยปลา ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00139240026474 Mins