วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา Minnesota Meditation Center (M.M.C.) วัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
Minnesota Meditation Center (M.M.C.)

242 Northdale Blvd.NW,Coon Rapids,MN 55448 USA
Phone :(+1-763) 862-6122  Fax:(+1-763) 862-6123 
E-mail :[email protected]

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
Minnesota Meditation Center (M.M.C.)

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา Minnesota Meditation Center (M.M.C.) วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญต้อนรับปีใหม่
ด้วยการจัดพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือน
และสวดมนต์ข้ามปี อิติโส ๑๐๘ จบ

 

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา Minnesota Meditation Center (M.M.C.) วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
พระอาจารย์และคณะสงฆ์นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมพร้อมเพียงกัน
หลังจากนั้นประธานสงฆ์นำสาธุชนอาราธนาศีล5 เสร็จแล้วเป็นพิธีถวายภัตตาหาร
 และได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาจากบ้าน
ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และถวายปัจจัยกองทุนบุญต่างๆ

 

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา Minnesota Meditation Center (M.M.C.) วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองทุนปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
และพิธีทอดผ้าป่าวัดที่อยู่ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร 
บ่าย ปฏิบัติธรรม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และถวายปัจจัยกองทุนบุญต่างๆ

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา Minnesota Meditation Center (M.M.C.) วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช และพิธีถวายภัตตาหาร
สาธุชนได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์
ภาคบ่าย ท่านประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญ นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
เมื่อใจทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้ว สาธุชนทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยกองทุนต่างๆ

 

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา Minnesota Meditation Center (M.M.C.) วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญด้วยการเปิดบ้านกัลยาณมิตร
โดยในทุกเดือนจะมีกิจกรรม ณ บ้านกัลยาณมิตร
โดยกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ มีพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
พิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารเพล  ฟังข่าวบุญจากท่านประธานสงฆ์ 
และได้ถวายกองทุนร่วมบุญต่างๆ 

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา Minnesota Meditation Center (M.M.C.) วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

ทุกๆ วันพุธและเสาร์ของเดือน วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ได้จัดคาร์ส
สอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ในชื่อว่า The Minnesota Middle Way Meditation
ชาวท้องถิ่นได้ ให้ความสนใจและเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ทุกคนล้วนมีความสุขใจ และประทับใจที่ได้มาปฏิบัติธรรม

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา Minnesota Meditation Center (M.M.C.) วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

ในทุกๆ วันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดให้มีการทำความสะอาดวัดให้สว่างไสว
สืบสานวัฒนธรรมคุณยาย โดยหลังจากเสร็จพิธีงานบุญวันอาทิตย์
สาธุชนทุกท่านจะช่วยกันทำความดีสากล ด้วยการช่วยกัน
ทำความสะอาดห้องปฏิบัติธรรมและสถานที่ต่างๆในวัดให้สะอาด
ด้วยการBig cleaning day Universal goodness ช่วยกันทำความสะอาดวัดให้สว่างไสว
และจัดอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานและอิ่มใจ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041038513183594 Mins