วัดพระธรรมกายแคนซัส

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายแคนซัส Dhammakaya International Meditaion Center Kansus วัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายแคนซัส
Dhammakaya International Meditaion Center Kansus

1650 S water St., Wichita, Kansus 67213 , USA
E-mail :[email protected]

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA
​วัดพระธรรมกายแคนซัส
Dhammakaya International Meditaion Center Kansus

วัดพระธรรมกายแคนซัส Dhammakaya International Meditaion Center Kansus วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ และสวดมนต์ข้ามปี
มีพิธีถวายเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนา
กิจกรรมงานบุญเนื่องด้วยวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มีการแลกเปลี่ยนของขวัญและอวยพรปีใหม่ซึ่งกันและกัน
สวดมนต์ข้ามปีด้วยบทอิติปิโส

 

 

วัดพระธรรมกายแคนซัส Dhammakaya International Meditaion Center Kansus วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระวันคล้ายเกิดครบ ๑๐๗ ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไป

 

 

วัดพระธรรมกายแคนซัส Dhammakaya International Meditaion Center Kansus วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมี
และทำความดีสากล พัฒนาวัดให้น่าอยู่

 

 

วัดพระธรรมกายแคนซัส Dhammakaya International Meditaion Center Kansus วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์ 
พิธีตักบาต ถวายคิลานเภสัช 
มีพิธิเปิดห้องปฏิบัติธรรมย่อยสำหรับรองรับชาวท้องถิ่น

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.041250769297282 Mins