วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2559

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
Dhammakaya International Meditation Center of California

PO Box 1036, 865 E.Monrovia PI.,Azasa,CA 91702 USA
Phone : (+1-626) 334-2160 
Fax:(+1-626)334-0702
E-mail : [email protected]  
www.dimc.net

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
Dhammakaya International Meditation Center of California

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย Dhammakaya International Meditation Center of California วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA
พระธรรมกายแคลิฟอร์เนียไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีตักบาตร

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย Dhammakaya International Meditation Center of California วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดพิธีวันขึ้นปีใหม่
ภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตร ภาคสาย พิธีโปรยรัตนชาติ
อาคาร ๗๒ ปี ภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวาระโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย Dhammakaya International Meditation Center of California วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดพิธีวันขึ้นปีใหม่
ภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตร ภาคสาย พิธีโปรยรัตนชาติ
อาคาร ๗๒ ปี ภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวาระโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย Dhammakaya International Meditation Center of California วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย Dhammakaya International Meditation Center of California วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

กัลยาณมิตรเมืองเซอริโทส รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์วัด
พระธรรมกายแคลิฟอร์เนียไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีตักบาตรประจำเดือน ณ Cerritos Regional Park
พิธีเริ่มด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย Dhammakaya International Meditation Center of California วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น กิจกรรมภาคเช้าเป็นการปฏิบัติธรรม
ภาคบ่าย พระอาจารย์ได้ทศน์สอนเกี่ยวกับ UG 5
และการปฏิบัติธรรม ในช่วงท้ายทุกท่านได้ร่วมกันจุดเทียนรวมใจ

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย Dhammakaya International Meditation Center of California วัดไทยในสหรัฐอเมริกา USA ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในสหรัฐอเมริกา USA

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น
กิจกรรมเริ่มด้วยการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
จากนั้นพระอาจารย์นำเทศน์ ปฏิบัติธรรม และจุดเทียนรวมใจ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0089321176211039 Mins