ศีลบริสุทธิ์

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2559

ศีลบริสุทธิ์

            มาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี 2528 อยากมาดูว่าวัดนี้เป็นยังไง เพราะเป็นคนชอบไปวัดทำบุญ พอมาแล้วก็ชอบเลยค่ะ แล้วก็มาเป็นประจำ เพราะหลวงพ่อทั้ง 2 รูป สอนดีมาก เป็นแบบอย่างที่ดี วัดนี้ทำให้รู้จักการรักษาศีล ชนิดศีลบริสุทธิ์ สอนให้นั่งสมาธิเป็นประจำ และสอนให้ทำทานอย่างถูกหลักวิชชา ยิ่งเห็นมโนปณิธาน ในการสร้างบารมีของหลวงพ่อและหมู่คณะ ก็ยิ่งทำให้รักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อมากขึ้น จึงเข้ามาช่วยงานวัดเต็มตัวแล้วค่ะ

 

น.ท.หญิงบุญเยี่ยม สืบจากโกสีย์

 Total Execution Time: 0.0029158155123393 Mins