ทำไม? พระพุทธศาสนาต้องมีสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2559

 

ทำไม? พระพุทธศาสนาต้องมีสมเด็จพระสังฆราช

 

ทำไม? พระพุทธศาสนาต้องมีสมเด็จพระสังฆราช
               ทุกวันนี้เริ่มมีการเบี่ยงเบนกระแสว่า ประเทศไทยไม่ต้องมีสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ ดังเช่นที่มีผู้สูงวัยบางคนหรือพระภิกษุบางรูปได้กล่าวในโทรทัศน์ว่า ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีสมเด็จพระสังฆราช หรือไม่ต้องมีคณะกรรมการมหาเถรสมาคมก็ได้
                จากประเด็นดังกล่าวสร้างความสับสนให้กับคนไทยที่เป็นชาวพุทธเป็นอย่างมากต่างมีข้อสงสัย ว่า ตกลงว่าจะเอากันอย่างไร หรือจะปล่อยให้เป็นไปตามน้ำ วันนี้เรามาลองวิเคราะห์กันดูแบบง่าย ๆ ไม่ลึกซึ้ง ดูบ้าง
        1.ประเทศไทยเกิดขึ้นมายาวนานกว่า 700 ปี ด้วยความเสียสละเอาชีวิตเข้าแรกของบรรพบุรุษไทยที่รักษาเอกราชทำให้ลูกหลานไทยมีแผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยได้ถึงทุกวันนี้ อย่างมีความสุข โดยมีพระสงฆ์ผู้รักษาคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคง ทำให้ชาวพุทธมีชีวิตที่มีความสุขเรียบง่าย ดังคำกล่าวที่ว่า “ สบาย ๆ คือไทยแท้ “
        2.ประเทศไทย เป็นที่รู้กันทั่วโลกว่า เป็นเมืองพระพุทธศาสนา ใครต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาก็ต้องมาประเทศไทย
         3.ประเทศไทย มีพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติมาตลอดยาวนาน ไม่เคยเปลี่ยนศาสนาเลย
         4.อันการงานใด ๆ ต้องมีผู้นำเสมอ แม้กระทั่ง บุคคลแค่เพียง 2 คน ยังต้องมีผู้นำ
         5.ไม่ว่าสมัยใด ๆ ก็จำเป็นต้องมีตำแหน่งผู้นำ เช่นผู้นำประเทศ ผู้นำทางศาสนา เช่นผู้นำศาสนาคริสต์คือ องค์สันตะปาปา ผู้นำของศาสนาอิสลามคือท่านจุฬาราชมนตรี ฯลฯ ผู้นำทางสังคม ผู้นำจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำครอบครัว แม้แต่ชมรม สมาคม ก็ต้องมีประธาน มีหัวหน้า จึงจะทำงานได้มีประสิทธิภาพ
        6.ผู้นำในหมู่ที่ไม่ใช่มนุษย์เช่น เทวดาแต่ละชั้นก็จะมีผู้นำที่เรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่นพระอินทร์ปกครองเทวดาชั้นดาวดึงส์ เป็นต้น หรือแม้สัตว์เดรัจฉานก็มีผู้นำ เช่นพญาช้างโพธิสัตว์ นก หรือแม้แต่สัตว์ตัวเล็ก ๆ เช่นผึ้ง หรือมด ก็ยังต้องมีผู้นำ
           ดังนั้น ผู้นำของพระพุทธศาสนา คือสมเด็จพระสังฆราชและกรรมการมหาเถรสมาคม จึงต้องมีเช่นกัน ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสมเด็จพระสังฆราชมาแล้ว 19 พระองค์ และกำลังจะมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20
           เมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช แล้วชาวพุทธจะอยู่กันอย่างไร?????เหมือนบ้านไม่มีพ่อ ที่คอยเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ร่มเย็น เราจะต้องมีสมเด็จพระสังฆราช ที่มาด้วยความถูกต้องตามพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่กำหนดไว้ ในเร็ววันนี้.........
เรารักพระพุทธศาสนา

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011982480684916 Mins