ชื่อว่าเข้าถึงซึ่งแก้วสารพัดนึก

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2559

 

ชื่อว่าเข้าถึงซึ่งแก้วสารพัดนึก

 

ชื่อว่าเข้าถึงซึ่งแก้วสารพัดนึก

           ใครเข้าถึง พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ได้ชื่อว่าเข้าถึงซึ่งแก้วสารพัดนึก ไม่ต้องอ้อนวอนพวกสัตว์ดิรัจฉาน พญานาค หรือสัตว์ต่าง ๆ จะทำอะไรก็ช่าง ไม่มีกลัวอะไร ไม่ครั่นคร้ามต่ออะไร พญานาคมีเท่าไร เทวดามีฤทธิ์มีเดชเท่าไร หรือรูปพรหม อรูปพรหมมีฤทธิ์มีเดชเท่าไร เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้ว ปราบได้หมด ไม่ต้องกลัวอะไรสักอย่าง เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเก่งกาจขนาดนั้น 

 

 

พระมงคลเทพมุนี

 

 

 

 Total Execution Time: 0.010483117898305 Mins