พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรศึกษา

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2559

พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรศึกษา

             

           พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรศึกษา

            เข้าอบรมธรรมทายาทเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีพระภิกษุไม่กี่รูป แต่ละรูปตั้งใจทำงานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงจริงจัง เคยเห็นมีคนมาค้นใต้โบสถ์เพื่อหาอาวุธตามข่าว ก็ไม่เจออะไรเลย ผมได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์ ตลอดจนพี่อุบาสกในวัดอย่างอบอุ่น สอนให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม เมื่อบวชเป็นพระธรรมทายาทก็ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนให้เป็นพระภิกษุอย่างเคร่งครัด ได้ประสบการณ์ที่ดีทั้งภายนอกตัวและในตัวเองอย่างน่าอัศจรรย์ อย่างไม่คาดฝัน ที่ไม่สามารถลืมได้ตลอดเวลา ผมมีภูมิลำเนาอยู่อเมริกา อาชีพพยาบาล และยังคงเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทุกท่านควรศึกษา และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พระภิกษุทุกรูปในวัดล้วนแต่ตั้งใจ ปฏิบัติธรรมตามคำสอนนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างจริงจัง ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเลย


ถิราพร ชาญณรงค์

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0081023534138997 Mins