แม้บาปเพียงนิดอย่าได้คิดทำ

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2559

แม้บาปเพียงนิดอย่าได้คิดทำ

             

แม้บาปเพียงนิดอย่าได้คิดทำ

              เข้าวัดครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรมากเพียง แค่อยากมาดูคนนั่งสมาธิเป็นแสน ๆ คนเท่านั้นแต่ดิฉันชอบวัดสะอาดมาก ศาลาปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าสภาพื้นที่กว้างมาก ผู้คนทั่วโลกเดินทางมานั่งสมาธิและนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วงเวลานั่งสมาธิเงียบสนิทไม่มีเสียงอะไรเลยเรื่องรองเท้ามีเด็ก ๆ จัดวางเป็นระเบียบมาก มองแล้วสบายตา รู้สึกรักวัดพระธรรมกายขึ้นมาจับใจ ยิ่งได้มาฟังคำสอนของหลวงพ่อทั้งสอง ยิ่งทำให้รักและศรัทธาท่านมากขึ้น ๆ ท่านสอนให้รักษาศีลอย่างละเอียดสอนให้ รักบุญ กลัวบาป แม้บาปเพียงนิดอย่าได้คิดทำ เพราะเหตุนี้จึงรักวัด รักหลวงพ่อ 

 

ทิวาวรรณ เนตร์ชัยภูมิ

 

 

 Total Execution Time: 0.0080236196517944 Mins