อานิสงส์จะมีฤทธิ์ด้วยนิ้วที่คีย์ข้อมูลด้านดี ดี

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2559

 

อานิสงส์จะมีฤทธิ์ด้วยนิ้วที่คีย์ข้อมูลด้านดี ดี

 

...อานิสงส์จะมีฤทธิ์ด้วยนิ้วที่คีย์ข้อมูลด้านดี ดี

           คิดดูว่าขนาดอานิสงส์ที่ชี้ทางไปโรงทาน ชี้แค่แป๊บเดียวยังไปเกิดเป็นเทวดามีนิ้ววิเศษเสกอาหารและของทิพย์ได้

           "รีบสร้างทีมหัตถ์สวรรค์ให้เป็นล้าน และต้องทำให้สม่ำเสมอ ให้ทุกลมหายใจเข้าออก เป็นลมหายใจของผู้ให้แสงสว่าง ต้องมีตลอดเวลา  ..ลมหายใจของผู้ให้แสงสว่างห้ามขาดตอน ...อนุโมทนา ...

 

 

 Total Execution Time: 0.0013956983884176 Mins