สมาธิทำให้ใจสงบ

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2559

สมาธิทำให้ใจสงบ

 

สมาธิทำให้ใจสงบ

             ได้มาร่วมกิจกรรม แล้วเห็นความเป็นระเบียบของการจัดงาน วัดสะอาด สอนการนั่งสมาธิที่ทำให้ใจสงบ และ คำสอนก็ทำให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้น มีสื่อประกอบ มีสื่อธรรมะดีมาก ๆ 

 

พจนีย์ อุ่นใจ

 

 

Total Execution Time: 0.0012195150057475 Mins