การให้โดย ไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2559

กรรณิการ์ พุ่มไสว,การให้โดย ไม่หวังสิ่งตอบแทน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

การให้โดย ไม่หวังสิ่งตอบแทน

รู้แต่ว่าเพราะคำสอนของหลวงพ่อ ทำให้เราเปลี่ยนไป จากที่เป็นคนใจร้อน ไม่ยอมคน ยอมหักแต่ไม่ยอมงอ ท่านสอนให้รู้จักการให้ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดเวลาเกือบ ๑๐ ปี ที่ได้ช่วยงานอาสาสมัคร ที่กองรักษาบรรยากาศ มีความสุข ปลื้มใจทุกงานบุญ เพราะมีหลวงพ่อเป็นต้นแบบค่ะ

                                                                                                  กรรณิการ์ พุ่มไสว