หลวงพ่อสอนให้เราเป็นคนดี

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2559

ปุณณะ กลั่นจิตต์,หลวงพ่อสอนให้เราเป็นคนดี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

หลวงพ่อสอนให้เราเป็นคนดี

จำความได้ก็เข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ ๕ ขวบ หลวงพ่อท่านสอนให้เราเป็นคนดี ไม่ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลา ให้ทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิและไม่ถือโทษโกรธคนอื่น นี้แหละครับ ที่ทำให้ผม "รักวัดพระธรรมกาย"

                                 ปุณณะ กลั่นจิตต์ 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0016644835472107 Mins