ศูนย์กลางกาย..เป็นทางบริสุทธิ์ 

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2559

 

ศูนย์กลางกาย..เป็นทางบริสุทธิ์ 

 

ศูนย์กลางกาย..เป็นทางบริสุทธิ์ 

            หมั่นนำใจของเรา  มาหยุดนิ่งอยู่ที่  ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗  อยู่เสมอฝึกให้ติดเป็นนิสัย  เพราะศูนย์กลางกายเป็นทางบริสุทธิ์  หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลาย  เป็นทางไปสู่อายตนนิพพาน  ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม 

              ศูนย์กลางกาย เป็นทางหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาบังคับบัญชา  เป็นทางเดียวที่จะเอาชนะพญามารได้  เป็นทางไปสู่  ความรู้แจ้งของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย  เป็นทุกสิ่งของทั้งหมด

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.0086391687393188 Mins