เราเกิดมาสร้างบารมี

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2559

 

เราเกิดมาสร้างบารมี

 

ความแข็งแรงเป็น ลาภอันประเสริฐ

 ของมนุษย์ ที่เกิดมา สร้างบารมี

                

วัตถุประสงค์ ในการมาเกิดในชาตินี้ 
คือ เกิดมาสร้างบารมี
เราจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีร่างกายแข็งแรง 
จะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีให้มากๆ 


ภาพ Cr.เพจธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.014646148681641 Mins