รักตัวเอง และรักคนทั่วโลก

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2559

รักตัวเอง และรักคนทั่วโลก

 

รักตัวเอง และรักคนทั่วโลก

              ที่นี่สอนในสิ่งที่ไม่เคยรู้ สอนเรื่องกฎแห่งกรรม สอนให้ทำความดี ที่นี่สอนให้เราทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ที่นี่สอนให้เรารักตัวเอง ให้เรารักคนทั่วโลก ที่นี่สอนให้เรารักความสะอาด มีระเบียบ มีวินัย มีความอดทน ที่นี่สอนให้เราทำงานเป็นทีม ที่นี่สอนให้เรามองคนในแง่ดี ที่นี่มีความผูกพัน เหมือนครอบครัวใหญ่ นี่แหละที่รักวัดพระธรรมกาย 


 

สุพิชญา ศรีสุกุล
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010565996170044 Mins