สละอารมณ์ขุ่นมัว

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2559

 

 

เราต้องสละอารมณ์ขุ่นมัวออกไป
เพื่อตัวเราเองจะได้มีความสุขก่อนคนอื่น

พอใจมีความสุขเป็นพื้นฐาน
จะคิดอะไรก็คิดดี พูดอะไรก็พูดดี จะทำอะไรก็ทำดี
โดยมีฐานแห่งความสุขรองรับ 

 

......................
คุณครูไม่ใหญ่
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 

 

 Total Execution Time: 0.0083769996960958 Mins