พิธีบรรพชาสามเณร ๖๐๐ กว่ารูป จ.ลำปาง

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณร ๖๐๐ กว่ารูป
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
โดย พระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นองค์อุปัชฌาย์
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.0051303863525391 Mins