ทุกคำถามที่นี่มีคำตอบ

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2559

 

ทุกคำถามที่นี่มีคำตอบ

 

ทุกคำถามที่นี่มีคำตอบ

                   เป็นคนเชื่อยาก เข้าวัดทำบุญเป็นประจำแต่ไม่เข้าวัดพระธรรมกาย ไม่อยากเอาตัวมาเสี่ยงเพราะข่าวลบของวัดมีเยอะ แต่เมื่อ cable TV กว่า 50 ช่องดูช่องใดไม่ได้เลยนอกจาก DMC จึงจำใจดูได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อธัมมชโยตลอด 7 เดือนที่ดู และจับผิดทุกวัน ไปค้นพระไตรปิฎกต้นธรรมะจากแหล่งอื่นเปรียบเทียบ ค้นหาเจตนาว่าหลวงพ่อทำอะไร เพื่ออะไร สอนอะไร ได้ลองปฏิบัติธรรมตาม DMC แล้วเข้าถึงประสบการณ์อย่างที่หลวงพ่อสอน ก่อนที่จะเอาตัวเองเป็น ๆ มาเข้าวัด เมื่อเข้าวัดก็ยังจับผิดไม่เลิก แต่คิดออกได้เองว่า ที่หลวงพ่อกำลังทำนั้น ทำเพื่ออะไร เพื่อตัวเองหรือ ? คำตอบคือ "ไม่ใช่" แต่ท่านทำเพราะ
1) กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา
2) กตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ 
3) เมตตาแก่ผู้ยังไม่รู้ว่าตนเองยังไม่รู้ หรือคิดว่าตนเองรู้แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคำถามที่มีตั้งแต่เด็กจนโต
ไม่เคยมีใครตอบได้ แต่ดิฉันได้รับคำตอบทั้งหมดจากหลวงพ่อธัมมชโยและวัดพระธรรมกาย


 

อ.พญ. ลำพู โกศัลวิทย์

 

 Total Execution Time: 0.001388148466746 Mins