ตื่นในอู่ทะเลบุญ

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2559

 

ตื่นในอู่ทะเลบุญ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๘๗

                   ตรึกธรรมะ : การตรึกธรรมะนอกรอบ สำคัญ ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะช่วยกันอย่างไร เราก็ต้องช่วยตัวของเราเอง แม้ว่าเริ่มต้นอาจจะยาก ซึ่งก็เป็นเพราะว่าเราประมาท ไม่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ แต่ไม่เป็นปัญหา ไม่เป็นอุปสรรค ซึ่งเราจะเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวนี้ ฝึกไป หลุดบ้าง ติดบ้างก็ไม่เป็นไร ก็ต้องอย่างนี้ไปก่อน เพราะเราก็ต้องยอมรับ เราต้องมีวินัยในการฝึกนอกรอบ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ ไม่ได้แต่เราต้องเอาให้ได้  ใจเรายังติดอยู่กับกิเลสเพราะพญามารเค้าสอดกิเลสเข้ามา ให้เราปัดออกไปเลย ปัดออกไปทีละตัว สักวัน ก็คงจะหมด แล้วใจเราก็จะละเอียดขึ้น และเราก็จะเข้าไปถึงพระภายในได้

                     ตื่นในอู่ทะเลบุญ : ตื่นเช้ามาให้มองไปตรงกลางกายก่อน ดูดวง ดูองค์พระใส ๆ แล้วจึงลุกมาล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำอาบท่า เสร็จแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระ เจริญภาวนา ทำอย่างนี้ให้เป็นกิจวัตร

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010772148768107 Mins