เหลือแต่ใจที่ว่าง ๆ

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2559

 

เหลือแต่ใจที่ว่าง ๆ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๙๒

               เส้นทางสายกลาง ไม่มีลุ้น ไม่มีมืด ไม่มีทุกข์ ไม่มีสิ่งที่ในโลกมี : นั่งกันเป็นยังไงบ้าง (ทำใจเย็น ๆ ครับ ใจเย็นเป็นพื้น จุดสำคัญที่จับได้ คือ ต้องทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว นิ่งไปตรงกลางจะมีกระแสความสุข มีความสว่าง เพิ่มขึ้นครับ) จับจุดได้แล้วจะพบจุดจบ จับได้มันต้องอยู่สิ ยกเว้นจับไม่ได้จึงไม่อยู่ ต้องฝึกให้คล่องให้ชำนาญ เส้นทางสายกลางจะไม่มีลุ้น ไม่มีมืด มีแต่สว่าง ไม่มีทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่มี อทุกขมสุขไม่มี ถ้าเข้าเส้นทางถูก ไม่มีลุ้น ไม่มีหลับ ให้หมั่นสังเกตดู คับแคบไม่มี ถ้าแคบไม่ใช่ ที่นี่ไม่คับแคบ มันจะกว้าง กว้างขึ้นกว้างขึ้น กว้างขวางขึ้นไปเรื่อย ๆ ขัดข้องไม่มี มันจะไหลลื่น ไม่รู้ไม่มี มลทินไม่มี มีแต่ความสุข ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยปกติไม่มีช้า เว้นแต่เราเจตนาให้ช้า โดยปกติแล้วไม่มีช้า มีแต่เร็วเพิ่มขึ้น ที่พูดก็เพื่อให้เราสังเกตตัวเองที่ความสุข ความบริสุทธิ์ 

             เหลือแต่ใจที่ว่าง ๆ : ยังแข็งแรงกันอยู่ ต้องลุยนั่งธรรมะกันให้เต็มที่ เข้าถึงธรรมกันให้ได้ อะไรที่ทำให้จิตเกิดสุข อะไรที่ทำให้จิตเกิดทุกข์ เราก็ปัดมันออกไป ให้เหลือแต่ใจที่ว่าง ๆ เข้ากลางก็จะได้ง่าย

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.004512365659078 Mins