อธิษฐานทุกครั้ง บุญเกิดขึ้นทุกครั้ง

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2559

 

อธิษฐานทุกครั้ง บุญเกิดขึ้นทุกครั้ง

 

อธิษฐานทุกครั้ง บุญเกิดขึ้นทุกครั้ง

               เราทำไป  เราก็อธิษฐานไปด้วย  อธิษฐานว่า...ให้พบพระทุกภพทุกชาติ  อย่าได้ทำบาป  เราอ่านหนังสือออก  ก็อธิษฐานไปสิ

              อธิษฐานเป็น  ๑  ในบารมี  ๑๐  นะ   ทานบารมี  ศีลบารมี  เนกขัมมบารมี  ปัญญาบารมี  วิริยบารมี  ขันติบารมี  สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี  อุเบกขาบารมีเราอธิษฐานครั้งหนึ่ง  บุญก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งใช่ไหม  เกิดมาภพชาตินี้  ยายมีกำไรแล้ว

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010780493418376 Mins