อย่าไปฝืน บุญ คือ ความดีที่ทำ ความสุขตลอดเวลา

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่ สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๑๔

 

อย่าไปฝืน : ให้หยุดนิ่งช้า ๆ ชัด ๆ ทุกขั้นตอนจนรอบรู้ทั้งหมด ต่อไปจะเร็วแรงเอง ตอนนี้กำลังฝึกช้า ๆ ชัด ๆ นิ่งในนิ่ง ถ้าเร็วแรงเอง ก็ปล่อยไป อย่าไปฝืน ให้ทำช้า ๆ ชัด ๆ เดี๋ยวจะดีมากเลย

 

บุญ คือ ความดีที่ทำ : บุญ คือ ธาตุสำเร็จ บุญ ก็คือ ความดีที่เราทำ ทั้งจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา กลั่นใจเราให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์ปราศจาก ความโลภ ความโกธร ความหลง เท่าไร บุญก็ยิ่งมาก เมื่อมีบุญมากจะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้น ความสุข ความสำเร็จ ความสมหวัง ก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราทุกอย่าง จนกระทั้งไม่อยากได้อะไรอีกเลย อยากจะปฏิบัติธรรม อยากอยู่ในกลางของกลาง เพื่อมุ่งเข้าไปหาที่สุดในกลางอย่างเดียว

 

ความสุขตลอดเวลา : รักตัวของเราเอง รักตัวของเราไม่ใช่เห็นแก่ตัว แต่ต้องทำตัวของเราให้บริสุทธิ์ ให้มีความสุขตลอดเวลา สิ่งที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีทั้งดีและชั่ว เราจะต้องเลือกเอาแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026453800996145 Mins