กำลังฝึกความไม่แข่งกัน แหล่งแห่งกำลังใจ

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่ สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๑๓

 

กำลังฝึกความไม่แข่งกัน : (พอใจนิ่ง ๆ ก็เห็นองค์พระชัดเท่าตาเห็น แล้วก็ค่อย ๆ จางหายไป) ข้างในไม่ต้องจ้องมาก การเพ่งจะทำให้ปวดนัยน์ตา ให้ทำนิ่ง ๆ สบาย ๆ เดี๋ยวก็ชัดได้ตลอดเวลา เรากำลังฝึกความไม่แข่งกัน เราไม่ได้แข่งกับใคร ฝึกความนิ่ง นั่งไปจนกว่าความอยากจะหมดไป ให้เหลือแต่ความหยุด เมื่อเราไม่อยากได้สิ่งใด เราจะได้ทุกสิ่ง ที่เราต้องการ

 

แหล่งแห่งกำลังใจ : จงอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ ต้องทำใจให้สงบนิ่ง เพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจเพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงาน แหล่งแห่งกำลังใจ แหล่งแห่งดวงปัญญา แหล่งของบุญที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติ บุญจะช่วยคลี่คลายปัญหาซึ่งเกิดจากบาปอกุศลที่เราได้พลาดพลั้งทำไปในอดีต ซึ่งจะแก้ไขได้ต้องอาศัยบุญเท่านั้น วิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้ พลังบุญเท่านั้นจึงจะแก้พลังบาป บุญธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้นี้เป็นหลักสำคัญ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0052077333132426 Mins