เจ้าของบ้าน เจ้าของวัด

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2562

เจ้าของบ้าน เจ้าของวัด

สมบัติพระศาสนา…ต้องช่วยกันรักษาเอาไว้
ภาพกิจกรรมที่เป็นกุศลจะติดที่กลางตัวของเราจะมาฉายให้เราดู ให้เราเห็น ตอนเวลาจำเป็นคือ ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเรา
หลวงพ่อดีใจนะ ที่ทุกคนทำ หน้าที่เป็นลูกหลานยาย เป็นเจ้าของวัดกันอย่างจริง ๆ เราควรจะทำอย่างนี้กันตั้งนานแล้ว ถ้าทำกันได้ทุกอาทิตย์ ก็จะดีมาก ๆ เลย แล้วจะปลื้ม จะรักวัด รักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราช่วยกันสร้างขึ้นมาให้เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นห้องเรียนศีลธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ทุกคนในโลกจิตใจสว่างไสว มีสุคติเป็นที่ไป เรียกว่า ปิดประตูอบายภูมิ ตอกตะปูไว้หลายชั้น ไม่มีสิทธิ์ไปอบายกันเลย
1 มกราคม พ.ศ. 2546

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.11278726657232 Mins