เหลือแต่ถูกส่วน ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่ง

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่ สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๑๒

 

เหลือแต่ถูกส่วน : อย่ากังวล อย่าตั้งใจมากเกินไป มีความเพียรดีแล้ว เหลือแต่การถูกส่วน ถ้านิ่งต่อไป ยิ่งจะต้องมีความสุขความบริสุทธิ์ พร้อมความรู้แจ้งเห็นแจ้ง ถ้าไม่มีความสุขไม่ใช่ และความสุขต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้แจ้งเป็นของแถม เห็นความสว่าง เห็นดวง เห็นกายภายใน

 

ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่ง : ความบริสุทธิ์ แม้เราอยากจะได้มาแต่ถ้าเราไม่ทำ มันก็ไม่ได้ จะอธิษฐานจิตว่าขอให้กาย วาจา ใจ ของเราสะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสแค่อธิษฐานอย่างเดียว มันไม่บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่ง ถูกส่วนแล้ว ความบริสุทธิ์ก็จะมีเอง จะมีมาเอง โดยไม่ต้องอธิษฐาน โดยไม่ต้องปรารถนา เพราะฉะนั้นหยุด นิ่ง นี่เป็นหัวใจ ต้องหยุดนิ่งกันให้ได้ มันไม่ยากอะไรหรอกให้ใจหยุดนิ่งนะ มันพร้อมจะหยุดอยู่แล้ว แต่เราไปหาเรื่องมา ทำให้มันไม่หยุด วันหนึ่งคืนหนึ่งเราคิด เรื่องความบริสุทธิ์กันไม่เท่าไหร่หรอก เพราะมีสิ่งที่ทำให้เราเขว  เขวออกนอกเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราหยุดนิ่ง เพียงแต่เราไม่เอาใจใส่ ยังไม่มีความสมัครใจอย่างแท้จริง

 


คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010658661524455 Mins