เร็วแรง มีพลัง รักษาความใสของใจเอาไว้

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่ สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๑๑

 

เร็วแรง มีพลัง : ข้างในยิ่งหยุด ยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่ง ยิ่งเร็ว ไม่มียั้ง สุดท้ายต้องลงที่เร็วแรงมีพลัง ข้างในยิ่งนิ่ง ยิ่งแรง ยิ่งชัด ยิ่งเร็วแรง ยิ่งมีความสุข ตื่นเต้นก็ไม่มี ตกใจก็ไม่มี มีแต่เร็วแรง มีแต่ความสุข ข้างใน ยิ่งเร็ว ยิ่งแรง ยิ่งมีความสุข ยิ่งชัด ต่างจากข้างนอก ยิ่งเร็วยิ่งไม่ชัด ยิ่งเสียว ยิ่งตกใจ แต่ข้างในยิ่งหยุด ยิ่งนิ่ง ยิ่งแรง ยิ่งชัด ยิ่งมีความสุข ยิ่งชัดมาก ๆ

 

รักษาความใสของใจเอาไว้ : ถ้าใจเรานิ่งเฉยได้ ความรู้สึกดี ๆ จะเกิดขึ้นมาแทนความทุกข์ใจ ความทุกข์อะไรก็ไม่เกินความตาย ตอนใกล้ตายนั้น ความเจ็บป่วย อาจจะบีบคั้นเรามาก มากจนกระทั่งอยากเดินออกจากกายมนุษย์หยาบไปเลย ส่วนทุกข์ทั่ว ๆ ไปก็ยังไม่เท่าไร แต่ถ้าเราทำใจใส ๆ ได้ เราจะไม่หวั่นต่อมรณภัย เพราะฉะนั้น ให้เรารักษาความใสของใจเอาไว้ ทำวันนี้ของเราให้ใส ให้สว่าง ความมืดมีไม่นานหรอก อย่างมากก็ ๑๒ ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 13 ของวันพรุ่งนี้ก็จะสว่างแล้ว

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.03325434923172 Mins