รักษาใจ

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

    

รักษาใจ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๒

      รักษาใจ : สำหรับลูก ๆ ที่จะต้องเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่น ก็ต้องคิดว่า ทำอย่างไร เราจึงจะรักษาใจได้ เพราะตอนนี้เราไปในฐานะพุทธบุตรแล้ว ที่ต่างประเทศบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะไม่เหมือนกับที่นี่ในเมืองไทย ก็ต้องหมั่นรักษาความบริสุทธิ์ของใจเอาไว้นะ

      สมณะหยุด : สมณะหยุด เรารู้กันมาแล้วว่า สมณะ คือผู้สงบกาย วาจา ใจ เราจะซึ้งคำนี้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายใน

      จับจุดให้ได้ : จับจุดให้ได้ว่า ชัดที่สุดตรงจุดไหน ให้สังเกต แล้วเอาจุดนั้น ทำ ซ้ำ ๆ และไปให้ถึงจุดนั้น ให้เร็วขึ้น ทำให้เป็นธรรมชาติ เหมือนลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แม้ว่าจะอยู่นิ่ง ๆ ก็ต้องให้มีองค์พระ มีดวงอยู่ด้วย

      ผังเดิม : ถ้านึกพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ ก็ให้นึกพระเดชพระคุณหลวงปู่ ถ้ายังนึกไม่ได้ ก็ให้ทำใจสบาย ๆ ให้ต่อเนื่อง ลูก ๆ ทุกคนมีบุญบารมีเก่า ที่เคยได้สั่งสมกันมาไว้ดีแล้ว และสามารถเข้าถึงพระธรรมกายกันได้ทุก ๆ คน และเราก็เคยเข้าถึงธรรมกันมาข้ามภพข้ามชาติแล้ว แต่ในชาตินี้ ถูกงานหยาบ และความประมาทมาดึงใจให้ออกจากความละเอียด เราก็ทำสบาย ๆ ให้ต่อเนื่องนะ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010165349642436 Mins