เห็นธรรมะตลอดเวลา

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2560

  เห็นธรรมะตลอดเวลา,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๙๖

  เห็นธรรมะตลอดเวลา : ต้องเห็นธรรมะให้ได้ตลอดเวลากันนะ นิ่งกันได้ดีขึ้น เหลือแต่ต้องทำให้ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องขยักไว้ ต้องตลอดเวลากันได้แล้ว เอาให้ชัด ชัดยิ่งกว่าชัด  ต้องเห็นธรรมะให้ได้ตลอดเวลานะ

  ถ้อยคำประเสริฐ :ถ้อยคำใด...เป็นปรปักษ์ต่อการหยุดนิ่ง  พูดแล้วเขาสูญเสียความสงบใจ สูญเสียกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม พึงละเว้นคำพูดนั้น

 ถ้อยคำใด...พูดแล้วทำให้ใจสงบตั้งมั่นเกิดกำลังใจในการสร้างความดี  ในการประพฤติปฏิบัติธรรมพึงพูดถ้อยคำนั้น 
 
  คำพูดนั้น...เป็นคำพูดอันประเสริฐพูดแล้วจะเป็นที่รักเคารพ เลื่อมใส เป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจจะมีความสุขเข้าถึงวิชชาได้ง่ายรู้แจ้งเห็นจริงได้สะดวก


                                                                                                             

 

 คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0030509988466899 Mins