ทางรอด..ของมวลมนุษยชาติ

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2559

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

ทางรอด..ของมวลมนุษยชาติ

ทั่วโลกต่างก็มีสุขมีทุกข์กันไป  บางประเทศก็สุขมากทุกข์น้อย  บางประเทศก็ทุกข์น้อยสุขมาก  หรือ ทุกข์มากสุขน้อยสลับกันไป  ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ทางรอดของมวลมนุษยชาติ มีทางเดียวเท่านั้น คือ ต้องมองกลับเข้าไปสู่ภายใน  หยุดใจให้ได้ แล้วให้เข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัว

อย่ามัวทะเลาะหรือขัดแย้งกัน  มองผ่านความแตกต่างเข้าไปถึง  ความเหมือนกันภายใน  นั่นแหละเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติ

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่