ชนะมารด้วยความดี

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2559

คำสอนคุณยาย

ชนะมารด้วยความดี

ชีวิตยายทำแต่ความดีมาตลอด   และคิดว่าจะทำให้มาก ๆ  

เพื่อให้มีความบริสุทธิ์กาย  วาจา  ใจ  ยิ่ง ๆ   ขึ้นไป  

และความดีนี่เองที่จะสามารถเอาชนะมารได้ 

 

 

คำสอนคุณยาย

 Total Execution Time: 0.0045350829760234 Mins