คำว่า “สัมมาอะระหัง”

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2559

สัมมาอะระหัง

สัมมาอะระหัง

คำว่า “สัมมาอะระหัง” เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพมหัศจรรย์ 

   เป็นที่สุดแห่งถ้อยคำ มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ลึกซึ้ง กว้างขวางและสูงส่งที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้มอบเป็นมรดกธรรมให้ศิษยานุศิษย์ 

   ได้ภาวนาสืบต่อกันมา ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ 

“สัมมาอะระหัง” มาจากคำ 2 คำ 
โดยศัพท์คำว่า “สัมมา” แปลว่า โดยชอบ 
อะระหัง” แปลว่า ห่างไกลจากกิเลส 

สัมมาอะระหัง” จึงมีความหมาย ในทางที่ดีงามว่า ความสุขอันสูงส่งที่มนุษย์พึงเข้าถึงได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง..

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.047026765346527 Mins