มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 43 ธาตุน่ะรูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างไร

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 43

ธาตุน่ะรูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างไร
 


ธาตุน่ะรูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างไร  ธรรมน่ะรูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไร โต เล็กเท่าไหน อยู่ที่ไหน

ธาตุนั้นตัวจริงน่ะ กลมๆ ธรรมตัวจริงก็กลมๆ เป็นดวงกลมๆ เล็กใหญ่ตามส่วน เล็กน่ะ เล็กที่สุดจนกระทั่งเอากล้องส่องไม่เห็น เป็นดวงทั้งนั้น ใหญ่ขึ้นไปก็หมดธาตุ หมดธรรม เต็มธาตุเต็มธรรม เต็มไปหมด เป็นดวงใหญ่ขึ้นไป ขนาดนั้น นั่นเป็นดวงของธาตุ ดวงของธรรม

ธาตุธรรมนี้แยกกันไม่ได้ อาศัยกัน เหมือนกายมนุษย์กับใจทีเดียว แยกกันไม่ได้ ถ้าแยกกันเกิดเรื่อง ต้องเป็นต้องตายทีเดียว เพราะฉะนั้น ธาตุนั้นก็เป็นเบาะของธรรม ธรรมต้องอยู่ในธาตุอาศัยธาตุอยู่

ถ้าว่าเมื่อธาตุเป็นเบาะของธรรม ถ้าว่าเมื่อธาตุเป็นที่ตั้งมั่นของธรรมละก้อ ธรรมเป็นที่ตั้งมั่นของธาตุได้บ้างไหมล่ะ ได้เหมือนกัน แบบเดียวกัน
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 13 หน้า 9
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0011364857355754 Mins