มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 44 ถ้าไปถึงที่สุด มนุษย์ในสากลโลก ร่มเย็นเป็นสุขหมด

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2557

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 44

ถ้าไปถึงที่สุด มนุษย์ในสากลโลก
ร่มเย็นเป็นสุขหมด
 
 

   ผู้เทศน์เองก็ได้ค้นคว้าหาเหตุผลเหล่านี้นักหนา แต่ว่ายังไปไม่ถึงสุด ไปยังไม่สุด ในวิราคธาตุวิราคธรรมถ้าไปสุดเวลาไรละก้อ วิชชาวัดปากน้ำ วิชชาของผู้เทศน์นี่สำเร็จ เวลานั้น ภิกษุสามเณรจะต้องเหาะเหินเดิน อากาศได้ทันทีทีเดียวไม่ต้องไปสงสัยละ
ถ้าไปสุดวิราคธาตุวิราคธรรมละ

 

   เวลานี้กำลังไปอยู่ ทั้งวันทั้งคืน วินาทีเดียวไม่ได้หยุดเลย ตั้งใจจะไปให้สุดวิราคธาตุวิราคธรรมนี่แหละ ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้ นับปีได้ 12 ปี กับ 6 เดือนเศษแล้วเกือบครึ่งละ จะไปให้สุดวิราคธาตุวิราคธรรมให้ได้ แต่มันยังไม่สุด แต่มันจะอีกกี่ปีไม่รู้แน่นะ
 

   ถ้าว่าสุดแล้วก็รู้ดอก ไม่ต้องสงสัยละ รู้กันหมดทั้งสากลโลก ถ้าสุดเข้าแล้วก็ รบราฆ่าฟันเลิกกันหมด มนุษย์ในสากลโลกร่มเย็นเป็นสุขหมด ไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ มีผู้เลี้ยงเสร็จ เป็นสุข เหมือนอย่างกับพระ เหมือนอย่างกับเทวดา เหมือนกับพระนิพพาน สุขวิเศษไพศาลอย่างนั้น
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 13 หน้า 23
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.010158916314443 Mins